دانـلود نرم افزار - 76ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻣﺤﺒﻮﺏ Nimbuzz 2.00 ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗر

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 437 بازدید


این هم یه نیمبازعالی برای کامپیوتر

ادامه مطلب

ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ Opera Mini 7.0.3 ﺳﯿﻤﺒﯿﺎﻥ

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 1772 بازدید


ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Opera Mini ﯾﮏ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ Opera . Mini ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﭘﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﻭ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Opera Mini ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ , ﯾﺎﻫﻮ , ﮔﻮﮔﻞ , ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻭ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻭﺭﺍﯾﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Opera Mini : ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ Opera Mobile Store ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ , ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ

ادامه مطلب

فارسی کردن نیمبازبدون برنامه

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 459 بازدید


ادامه مطلب روببینید

ادامه مطلب

سروربوت رایگان برای بردن ربات و آیدی مرده

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 545 بازدید


ﺳﻼﻡ ﺑﮑﺲ ﺑﺎﺯﻡ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﺮﻭﺭ ﺑﻮﺕ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﺑﺎﺕ ﻭ ﺁﯾﺪﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﺩﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﯾﺪ ﺧﺎﺻﺶ ﺑﻨﻮﯾﺲ HELP ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺑﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﯼ ﺭﻭﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺭﻭﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﯼ ﺑﻨﻮﯾﺲ help/1,help/2,... ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺑﻮﺕ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ

ادامه مطلب

دانلودفول بوت برای آندروید

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 1155 بازدید


این هم یه فول بوت عالی برای آندروید

ادامه مطلب

دانلودپسوردلیست برای نیمباز

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 774 بازدید


این هم یه پسوردلیست کامل برای شما عزیزان

ادامه مطلب

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺩﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﻳﺪﻯ ﺍﻳﻨﺒﺎﺭ ﻭﺍﺱ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞaddlist- sender mobile

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 463 بازدید


ﻡ. ﺍﻭﻝ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﺩﻟﻴﺴﺖ ﺭﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻮﺩ،ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎﺯﻡ armankoshgeleh ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺖ. ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺧﻮﺷﺘﻮﻥ ﺑﻴﺎﺩ. ﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻳﺪﻯ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ادامه مطلب

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺒاز

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 982 بازدید


با این برنامه میتونیداگه پسوردآیدتون یادتون رفته بدست بیاورید

ادامه مطلب

جلوگیری ازدادنgrupدیگران دربمبوس

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 557 بازدید


با این کدپرکاربرد میتونید نذاریدکه دیگران واسه خودشون گروهی بسازند

ادامه مطلب

فهمیدن مدل گوشی دیگران درنیمباز

نویسنده : ، موضوع : عکس , سه شنبه 18 تير 1392 , ارسال شده , 637 بازدید


با این روش ساده میتونیدمدل گوشی طرف درنیمبازرو بفهمید

ادامه مطلب

ترفندآنتی دیسی دربومباس

نویسنده : ، موضوع : عکس , دوشنبه 17 تير 1392 , ارسال شده , 482 بازدید


بهتون پیشنهادمیکنم که ادامه مطلب روببینید

ادامه مطلب

صفحات سایت

تمامی حقوق متعلق به این سایت میباشد و کپی برداری از مطالب با ذکر منبع مجاز میباشد .